JotD / QotD Ελληνική Λίστα Ανεκδότων (JotD)


Θέμα: υποθήκαι Παπαδόπουλου και Παττακού


(nil): Makris Giorgos (makris(@)fanco.gr)
Ημερομηνία: Πεμ 10 Ιουν 1999 - 15:45:00 EEST

Από το βιβλίο "Υποθήκες Παπαδόπουλου, Παττακού" ανθολόγηση Βασίλη Βασιλικού
(από τον 1ο μόνο χρόνο της 7ετίας μερικά μαργαριτάρια για ατελείωτο γέλιο
και θλίψη)

1ο
Δια την Πάντειον Σχολήν αισθάνομαι ένα είδος πατρικού ενδιαφέροντος, διότι η
μεγαλυτέρα κόρη μου, η οποία υπανδρεύθη προσφάτως, ήτο συμφοιτήτριά σας.

Πατ. στην Πάντειο

2ο
Η ζωή της Ελλάδος είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με το υγρόν στοιχείον το οποίον
την περιβάλλει εκ των τριών πλευρών.
Πατ. στα Ψαρά

3ο
Εάν δεν ευρίσκοντο τα ξένα κεφάλαια, τότε οι λιγνίται της Μεγαλοπόλεως θα
εκοιμώντο επί αιώνες τον ήσυχον ύπνον των εις την κοιλάδα αυτήν.
Παπ. στην Μεγαλόπολη

4ο
Δεν σπαταλάμε τα χρήματα του Ελληνικού λαού εις εκλογάς, δια τούτο και
περισσεύουν δια την εκτέλεσιν έργων και δια τον Δήμον Αθηναίων.
Πατ. στο Γουδί

5ο
Είναι ανάγκη να φύγωμεν από την νοοτροπίαν της προσφοράς των προς αποδημίαν
εγκεφάλων και να έλθωμεν εις την νοοτροπίαν της προσφοράς επεξειργασμένης
πνευματικής ύλης, την οποίαν εδώ θα παράγωμεν και από δω θα στείλωμεν να
φωτίση και τον άλλον κόσμον.
Παπ. σε ατομικούς επιστήμονες (!)

6ο
Ο κάθε ένας εις τον χώρον του πρώτος να αναβαπτίση τον εαυτόν του και να
επανέλθη εις την μορφήν του κοινωνικού ατόμου, να αποβάλη τον αναρχισμόν, να
αποβάλη πάσαν αντίληψιν υποκειμενικής δραστηριότητας και να σκέπτεται
πάντοτε ότι το υποκείμενον υφίσταται όταν υφίστανται τα πέριξ αντικείμενα.
Παπ.

7ο
Η μέθοδος προς την πορείαν μας προς το ιδανικόν είναι να συρρικνώσωμεν το
στοιχείο του ψυχισμού από το τρίπτυχον της προσωπικότητός μας και εν ψυχρώ
απολύτως, με οδηγόν τον λόγον, να τοποθετήσωμεν τον εαυτόν μας εις την α ή β
θέσιν του διπτύχου.
Παπ. σε φοιτητές

8ο
Ας γνωρίζουν οι αδιόρθωτοι νοσταλγοί ότι όσοι θελήσουν να στρέψουν την
κεφαλήν προς τα Σόδομα και τα Γόμορα του φαύλου παρελθόντος θα μεταβληθούν
εις στήλην άλατος. Ταύτα εν ολίγοις.
Πατ. στην Κρήτη

9ο
Ο λαός δεν φτάνει να συμφωνή με την επανάστασιν. Πρέπει και να συμμετέχη.
Παπ.
("επανάστασιν" ονόμαζαν οι ίδιοι το πραξικόπημα!)

10ο
Αγωνίζομαι επί καιρόν να προσδιορίσω τι είναι ο άλφα και ενώ κατά την φάσιν
των αναζητήσεων ουδέν παρουσιάζεται, από την στιγμήν που θα προβληθή εις το
προσκήνιον έρχονται οι ρετσινιές οι ανεύθυνες η μία κοντά στην άλλην. Και
διερωτώμαι: "να πηδήσω από το παράθυρον του γραφείου μου (1) και να είπω
αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων; ή να αγωνισθώ εις την τόσον ιεράν
προσπάθειαν την οποίαν έχομεν αναλάβει;" Και δεν πηδώ (2). Όπως δεν πρέπει
να πηδήσει κανείς διότι ωρκίσθημεν και έχομεν υποχρέωσιν να φέρωμεν εις
πέρας το έργον το οποίον έχομεν αναλάβει.
Παπ. στα στελέχη των σωμάτων Ασφάλειας

σχόλια ΓΜ:
(1) πληροφορίες ότι κάποιος φώναξε "Πήδα, πήδα" ελέγχονται ως ανακριβείς
(2) φτου ρε γαμώτο!

Τσίου

Γ Μ

______________________________________________________________________

 Joke of the Day ... Ελληνική Λίστα Ανεκδότων
 Πληροφορίες --> https://anekdota.duckdns.org/jokes_list.html
______________________________________________________________________


Γραφτείτε και εσείς στην Ελληνική Λίστα ανεκδότων (JotD) και στείλτε τα ανέκδοτά σας!!!

Επιστροφή στον κεντρικό κατάλογο αυτού του αρχείου