JotD / QotD Ελληνική Λίστα Ανεκδότων (JotD)


Θέμα: Re: Υ1(nil): Dimitris G. Avraam (dgavraam(@)aliakmon.cperi.forth.gr)
Ημερομηνία: Πεμ 30 Δεκ 1999 - 13:43:57 CET

Χαίρε αγαπητέ Μάρκε Γεώργιε,
Με χαρά επληροφορήθημεν ότι η κραταιά Ρώμη είναι καθ' όλα έτοιμη για την
υποδοχήν του νέου έτους. Και ημείς εδώ έις την επαρχίαν της Μακεδονίας,
φρονούμε ότι οι φόβοι περί της εμφανίσεως κορέων και άλλων τινών καταστροφών
είναι αβάσιμοι. Κορυφαίοι φιλόσοφοι της περιοχής μας συμφωνούν πως η
ματάβασις από το εν έτος εις το επόμενο είναι πράξις στιγμιαία και καθ' όλα
συμβατική και δεν αξίζει να μας απασχολεί κατ΄ ουδένα άλλον τρόπον πλην δια
των ετοιμασιών προκειμένου να εορτάσωμεν με τον αυτόν πατροπαράδοτον
Ελληνικόν τρόπον. Οι δε μαθηματικοί λέγουν πως είναι αδιανόητον εν ολόκληρον
έτος να κληθεί κανένα ή "μηδενικόν". Άλλωστε τέτοιον αριθμόν ως καλείται
καινοφανώς ο μηδενικός τοιούτος δεν υπάρχει και ούτε υπήρξεν ποτέ. Συμφωνούν
δε σε αυτό και οι Πυθαγόριοι μυσταγωγοί προς επίρρωσιν των ήδη λεχθέντων.
Όσο δια την μετάβασιν από το 1 π.Χ. εις το 1 μ.Χ. είναι αναπόφευκτος εάν και
εφ' όσον δεχθείτε ως μέγα ορόσημον την γέννησιν ενός θείου βρέφους, ιδέα την
οποία σπεύδω να καλέσω ως μωρίαν τοις Έλλησιν άπασοιν. Πως είναι δυνατόν να
κατέλθει εις τον κόσμον Θεός άνευ της δόξης αυτού; Και διατί να μην κατέλθει
ως οι δικοί μας θεοί, όπως λ.χ. ο Ζεύς σείων κεραυνόν εις την μίαν χείραν;
Τρόπον τινά διαφυλάττει και την ετέραν χείραν δια πάσαν άλλην χρήσιν. Ωστόσο
η ιδέα του ενός αλλά αγνώστου θεού δεν είναι ξένη προς υμάς, από την εποχήν
ήδη του Σωκράτους. Εν τέλει νομίζω πως η Ρώμη έχει λάβει παν μέτρον δια την
αποφυγήν τοιούτου γεγονότος. Ακούωμεν δε, ότι ο "βασιλεύς" της Ιουδαίας
πληροφορηθείς περί της εκτάκτου γεννήσεως προτίθεται να λάβει και έκτακτα
"μέτρα". Παρεπιπτόντως, η αναγόρευσις ενός φίλα διακειμένου τοπικού άρχοντος
εις βασιλέαν είναι νομίζωμεν εξυπνοτάτη διπλωματική κίνησις, η οποία απ' ότι
πληροφορούμεθα διδάσκεται πλέον εις όλες τις σχολές της Ρωμαϊκής
επικρατείας. Ωστόσο, προσέξατε τους μαθητές σας από τας Βρεττανικάς νήσους,
διότι αναδεικνύονται έτι καλύτεροι των διδασκάλων των. Δεν θα μας προξενήσει
πλέον έκπληξιν, εάν στα ακολουθούντα έτη, προ ή μετά της εκτάκτου γεννήσεως
αδιάφορον, ο κόσμος όλος υποστεί τα μάλλα από την επίδειξιν των επιδόσεών
των.
Ταύτα και σε χαιρετώ Ρωμαϊκώ τω τρόπω,
Έρρωσω,
Δημήτριος Μακεδών, Ρωμαίος πολίτης.

----- Original Message -----
From: Makris Giorgos <makris(@)fanco.gr>
To: Joke of the Day ... <Jokes(@)ceid.upatras.gr>
Sent: Thursday, December 30, 1999 12:33 ??
Subject: JotD... Υ1

> Ρώμη 30 Δεκεμβρίου 1 πΧ
>
> Χαίρε αγαπητέ Κερκίνιε,
>
> Έχουμε ήδη ετοιμαστεί για τις επιπτώσεις της αλλαγής της ημερομηνίας
> από 1 πΧ σε 1 μΧ που θα συμβεί μεθαύριο.
> Με έγκαιρη κινητοποίηση από τον Σεβαστό μας Αύγουστο
> όλοι οι γραφείς έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην νέα ημερομηνία.
> Ακόμα, όμως, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θα συμβεί
> Οι προφητείες λένε για κοριούς και για καταστροφή των αρχείων.
> Δηλαδή οι βιβλιοθήκες μας θα γεμίσουν κοριούς
> και θα καταστραφούν οι πάπυροι και οι μεμβράνες
> επειδή θα αλλάξει το σύστημα χρονολόγησης;
> Υπερβολικές κινδυνολογίες νομίζω.
> Άλλοι λένε ότι αυτό θα συμβεί σε 1999 χρόνια.
> Επίσης ποιός είναι αυτός ο Χριστός που αναφέρουμε;
> Ένας φίλος μου, που είναι διπλωματικός ακόλουθος
> στην Περσία, μου είπε ότι εκεί οι σοφοί μάγοι της αυλής
> μιλάνε για ένα εβραίο βασιλιά που θα γεννηθεί
> και θα είναι ο "Μεσσίας" λέξη που ερμηνεύεται σε Χριστός.
> Σαν να μην έφτανε η όλη φασαρία με την αλλαγή
> εμφανίστηκε και μια Σηβύλλα, η ΣηΒάλια,
> και βάδιζε στην Αγορά κρατώντας ένα άδειο αγγείο
> και προφήτευε καταστροφή της ένδοξης Ρώμης
> από τους Ιάπωνες αν ονομάσουμε το ερχόμενο έτος
> σαν 1 χΧ και προτείνει να το ονομάσουμε κανένα μΧ.
> Μα πως είναι δυνατόν να μην είναι κατιτίς ένα ολόκληρο έτος;
> Ο μαθηματικός Χαλούλους λέει ότι δεν μπορεί
> να ονομαστεί σαν κανένα και πρέπει να είναι αριθμός.
>
> Σε χαιρετά ο δούλος μου Δημήτριος που έγραψε την επιστολή.
> Σε ασπάζομαι εγώ ο Μάρκος, ο ασπασμός γράφτηκε με το χέρι μου.
>
> Μάρκος Γεόργιους
>
>
>
> ______________________________________________________________________
>
> Joke of the Day ... Ελληνική Λίστα Ανεκδότων
> Πληροφορίες --> https://anekdota.duckdns.org/jokes_list.html
> ______________________________________________________________________
>
>
>
>

______________________________________________________________________

 Joke of the Day ... Ελληνική Λίστα Ανεκδότων
 Πληροφορίες --> https://anekdota.duckdns.org/jokes_list.html
______________________________________________________________________


Γραφτείτε και εσείς στην Ελληνική Λίστα ανεκδότων (JotD) και στείλτε τα ανέκδοτά σας!!!

Επιστροφή στον κεντρικό κατάλογο αυτού του αρχείου