JotD / QotD (JotD)


: Auto to ... kati !!!! (Garmpi)


(nil): Haralampos Skoufis (harskouf(@)telecom.ntua.gr)
: 12 2001 - 11:24:31 EET

> > > ;
> > > ¶ ʶ:
> > >
> > >
> > >
> > > > > >AYTON TON KOO (H AANTHH TOY XOINA TO OUE TH KAITOYA...)
> > > > > >
> > > > > >EN ME ENIAEOYN TA THNA OY KOYAIKIA
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN HOYN OYIA OTE
> > > > > >OYTE TOY ANE AN ATA AN TA KOYHKIA
> > > > > >OYTE AN XTA KAI TON OTE
> > > > > >
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN EIAI ZON TO KEBBATI
> > > > > >EN ME ENIAEEI TO AIO OY DESEVO
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN MENEI BOYA H AKATI
> > > > > >OYTE KI AN AINEI TO METRO
> > > > > >
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN EXEI YMNAMENA MOYTIA
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN HIEAI AN TEH
> > > > > >AN OY AEOYN TA MOYZOYKIA KAI TA OYTIA
> > > > > >OYTE KI AN AEI TO MAI
> > > > > >
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN OA MAH KIOTA
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN EXEI KANEI ATIKH
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN OY AEOYN TA KAOTA
> > > > > >OYTE KI AN EIAI ATIKH
> > > > > >
> > > > > >AOY EN EXEI, AOY EN EXEI
> > > > > >ATON TON O OY E
> > > > > >OY A ME KANEI AN TEO NA E (2)
> > > > > >
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN IABAZEI TO YTZANI
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN TO OOI OY KOITA
> > > > > >AN EINAI GUCCI TO KAO OY TO OYTANI
> > > > > >KAI O ATEA OY ETA
> > > > > >
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN MEA ME TO OYISKI
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN E KANOYN EKOMH
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN EIAI H MONIKA LEVINSKI
> > > > > >EN MA NA EIAI KI H A> > >
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN TA OIA OY EINAI XAMA
> > > > > >KI AKEI EIO E KYENHTIKOY
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN HIEAI ME ENA TAMA
> > > > > >ANTAOY KI ATYNOMIKOY
> > > > > >
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN EXEI ONOMA THN IATA
> > > > > >KAI TH YOY AN BAINEI AO TI ENNIA
> > > > > >EN ME ENIAEEI AN EIAI OYO H KAATA
> > > > > >H KOYH HN OYTANIA
> > > > > >
> > > > > >KAI AME OOI MAZI: AOY EN EXEI...
 __________________
 Haris

--
 (  ) :
:  .    
 .   .
			  ( )
________________________________________________________________________
     Joke of the Day ...  
   Newsgroup (Read-Only) news://news.sae.gr/grk.jokes
   --> https://anekdota.duckdns.org/ 
     web   
     ,  !
________________________________________________________________________

(JotD) !!!