JotD / QotD Ελληνική Λίστα Ανεκδότων (JotD)


Θέμα: Φουτουριστική αναθεώρηση της πεσσιμιστικής φιλοσοφικής νοοτροπίας


(nil): Akis Karnouskos (akis(@)ceid.upatras.gr)
Ημερομηνία: Κυρ 23 Ιουν 2002 - 01:36:44 EEST

Στο μέλλον οι κανόνες της λίστας JotD θα ειναι γραμμένοι
με τη σαφήνεια και απλότητα του παρακάτω κειμένου,
έτσι ωστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα λανθασμένης
ερμηνείας τους ...

          Η απόδοση της πολυδιάστατης πρισματικής πραγματικότητας,
         που αναδύεται από την εκλογίκευση του μυθικού μυστηριακού
         κόσμου,αντικατοπτρίζεται στη νατουραλιστική τυπολογία τηs
         ρασιοναλιστικής μηχανιστικής και ιδεαλιστικής φιλοσοφικής
         αντίληψης και αποκρυσταλλώνεται στην πάγια καθεστικυΐα τά-
         ξη,μέσα στα φορμαλιστικά πλαίσια μιας εκτεταμμένης οικονο-
         μικοκοινωνικοπολιτικής δομής και διαστρωμάτωσης,ενώ σφυρη-
         λατεί την εξιδανικευμένη προλεταριακή συνείδηση και υπο-
          θάλπει τις λανθάνουσες διασπαστικές τάσεις,υπονομεύοντας
          αύτανδρη την έννομη κοσμική τάξη και όλες τις εκφάνσεις
         της κοινωνικής πόλωσης και, σε συνδυασμό με την αθρόα εκ-
         δήλωση των ταξικών αντιθέσεων, προς μία εμπορευματοχρημα-
         τική κατεύθυνση,υφίσταται ως ανασταλτικός παράγοντας του
         παρελκυστικού δημοσιονομικού συστήματος ενός κρατικού μη-
         χανισμού,το οποίο εδραιώνεται από τη σύμφυρση των μεταβο-
          λών που συντελούνται υπό το πρίσμα ενός λιμπεραλιστικού
         ιδεώδους και συντείνουν στην άμβλυνση των αμιγών ιδιαιτε-
          ροτήτων,που με την αναπροσαρμογή και ενσωμάτωσή τους στο
          νέο υπερταξικό σχηματισμό διανοίγουν τους ορίζοντες για
         τη μηχανική συνένωση των ετερόκλητων υποτρόπαιων στοιχεί-
         ων,με άμεση συνέπεια τη συρρίκνωση της ηθικής οπτικής των
         υποβαθμιστικών τάσεων που εκπορεύονται από την ιμπρεσιονι-
          στική εκτόνωση της οντολογικής υλοφροσύνης της εχέγγυας
         πρωτογενετικής ιδιοσυστασίας και της απόκοτης υποστασιο-
         ποίησης της σωρευτικής απεμπόλησης υπομνηστικών συμφυρμά-
          των:με αποτέλεσμα να επέρχεται η αλλοτρίωση της απατηλής
         ουτοπιστικής διάστασης ενός καθολικού ιμπεριαλιστικού μο-
         τίβου,ο διαμελισμός του οποίου υποκαθιστά εν γένει τη συλ-
         λογική υποδομή των παραγωγικών συνεκτικών δεσμών της λει-
         τουργικής υφής του κοινωνικού γίγνεσθαι,που διαχέεται και
           διαποτίζει την υλοποίηση και εδραίωση της σύσφιξης τοu
         πνευματώδους ατομικισμού και κάθε παραινετικής θυμοσοφίας
          μονομερών και βραχυπρόθεσμων ινδαλμάτων και γενεσιουργών
                                καταβολών...

       Είναι ευλογοφανές ότι στο γλαφυρό και γενικευτικό οικοδόμημα
         της νεοκοινωνιολογικής διαστρωμάτωσης το οποίο επιτάσσει
       σκανδαλωδώς την εμπορευσιμότητα απροσμέτρητων και απειράριθμων
        ηδονοθηρικών αντιδεολογιών, υποδαυλίζεται η πολυεπίπεδη και
         πολυπρόσωπη πραγμάτευση των αναδυομένων νεοδαρβινικών και
        μεταθετικιστικών πολλαπλοτήτων σκιαγραφώντας αδιαφιλονίκητα
        τη διύλιση ποικιλόμορφων και ευροζωνικών πραγματεύσεων μέσω
        υποδεικνυόμενων κομφορμιστικών πλεγμάτων υποθάλπωντας έτσι
        την επέλαση ενός αφοπλιστικού νεοβαβυλωνιακού νομιναλισμού
           με πασιφανή την παραπομπή στην αυτοκεντρική και συνάμα
        ναρκισσιστική θωράκιση των μειονεκτούντων αδρανειακών μαζών
         οι οποίες,υποκλινόμενες στην εντρύφηση των αξιοκατάκριτων
           και απαρέγκλιτων επιταγών που πλειοδοτούνται από τον
         καταχρηστικό εκλαϊκευτικό ευδαιμονισμό, παρεκκλίνουν από
           το ηθικολογικό θεσμικό πλαίσιο που προσαιτερίζεται το
            υπερβατικό υποδόμημα της ρηξικέλευθης οντοκεντρικής
         συνειδητότητας, με προκαταρκτικό απότοκο την αλχημιστική
         συγχώνευση στοιχειακών και αμφιμονοσήμαντων ατομικοτήτων
          προς μια μονοπυρηνική ετεροπροσδιοριζόμενη καθολικότητα,
          εκθειάζοντας τη νουθέτηση εκχυδαϊσμένης χρησιμοθηρικής
       υπαιτιότητας και παράλληλα δυναμιτίζοντας την αναστρεψιμότητα
        των συμπλόκων κοινωνικής παθογένειας με τον ανεκδοτολογικό
        παραγκωνισμό των υπαρξιακών και υπερβατικών ανασχηματισμών,
          με πασιφανή τον ακροθιγώς διαμετρικό κατακερματισμό της
                      προαιώνιας έμφυτης ενδελέχειας.

--
Η Έβελυν (Jokes-Robot(@)ceid.upatras.gr) γράφει :
Oscar: "Τίμα τη Μητέρα και τον Πατέρα σου!"
Cult: "Πειράζει και να τους αγαπώ;"
________________________________________________________________________
     Joke of the Day ... Ελληνική Λίστα Ανεκδότων
       https://anekdota.duckdns.org
    ___ Η JotD βγαίνει σε Ελληνικά και Greeklish ___
________________________________________________________________________

Γραφτείτε και εσείς στην Ελληνική Λίστα ανεκδότων (JotD) και στείλτε τα ανέκδοτά σας!!!

Επιστροφή στον κεντρικό κατάλογο αυτού του αρχείου