JotD / QotD (JotD)


: Re: site - !


(nil): -=DJ=- (donjuan(@)freemail.gr)
: 24 2004 - 00:11:30 EEST

!!!

( / / / ...
-
)

***********

KANONE EMOKH

AKOYTE KAA KATAEKIAMENA INOMOOOEBPAIOKINOYMENA ATANOMANAKIA TOY
KEPATA (SIN-YAHWEH):

TIOTA EN A A EI AO THN AMENH EIA, THN AXONH KAI THN YPA
ATANOMANIKA POOTIKA OYTPAKIA.

EN EXETE KATANOHEI AKOMA OTI OYTE OI AEIE, OYTE O EKOBIMO, OYTE OI
AOEIPE IAPPHE, OYTE ...OI POAEIE AENEPOOIHE "NOMIKN",
EXOYN EHPPEIA EI TOY TEIKOY AOTEEMATO, HTOI TOY OOXEPOY
OYIATATOY AANIMOY A;

EN MA AAXOEI TO OTI EIE NOHTIK KAI MATIK KATAOOMIMENOI.

MA AAXOEI TO OTI EIE KAT' EIOHN, KAT' EAKOOYHIN KAI KATA HONHN
POOTE KAI AEI TH EAIA EAO.

EIE TEEIIK KATAIKAMENOI KAI (IATI NA TO KPYMEN ATE;) APON
KATAEKIAMENOI EPMOOTE.

KATAIKE TH ANPIKH KAI YNAIKEIA ATANOMANIA KAI TOY ANPIKOY KAI
YNAIKEIOY ATANOTEKTONIMOY AO EHNIKA IKATHPIA:

. () 2060 / 1-12-1969
, ()
( ) .

.
(: " 1821", , ISBN:
960-91130-8-7, 78)

. () 2020/69 ,
()
,
. (: "
, , , 12 21)


() ,
" "
" " ,
: " ", VERVER
GERSON, , 139-140.

: = .

H POKAYI A EXEI EON KATATPAEI. O ATANOMANIKO
EYOEHNOKENTPIKO YOKOMO EINAI EON KATATYTO KAI EIXEIPHIAK
AXPHTO.

H MAXH IETAI METAY TOY EAIKOY EHNIMOY KAI TH
INOMOOOEBPAIOKINOYMENH MIEHNIKH ATANOMANIA.

EPITTON NA ANAEPOYME OTI AO AYTHN THN MAXH O ENA A YEI NEKPO.

KAI AYTO O NEKPO, EN A EINAI H EAIA EA.

EITE AKOOYEITE TOY KANONE EMOKH EITE OXI, E A INEI O TAO A._

Y..: TPA A MOY EITE, EINAI YNATON NA AKOOYHOYN TOY KANONE
EMOKH, APENIKA(;) ANAPXIA ATANOMANIKA OYTPAKIA KAI YHKE(;)
ATANOMANIKE OYTANE;

----- Original Message -----
From: "Timoleon" <timoleon1(@)NOThotmail.com>
To: "JotD - " <Jokes(@)CEID.UPatras.GR>
Sent: Thursday, September 23, 2004 9:59 PM
Subject: Re: JotD... site - !

" "
;;
_________________
Vaya con Dios

----- Original Message -----
From: "George Doumezis" <adhoc(@)freemail.gr>
To: "JotD - " <Jokes(@)CEID.UPatras.GR>
Sent: Thursday, September 23, 2004 9:14 PM
Subject: JotD... site - !

>
> www.e-e-e.gr
>
> click " "
>
> cult cult! !
>
>
> --
>

--
 (Jokes-Robot(@)ceid.upatras.gr) :
29/05/2001
Oscar:"   !"
Cult:" ;"
________________________________________________________________________
     Joke of the Day ...  
       https://anekdota.duckdns.org
    ___ JotD   Greeklish ___
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
http://www.freemail.gr -  .
http://www.freemail.gr - free email service for the Greek-speaking.
--
 (Jokes-Robot(@)ceid.upatras.gr) :
 : -:  
________________________________________________________________________
     Joke of the Day ...  
       https://anekdota.duckdns.org
    ___ JotD   Greeklish ___
________________________________________________________________________

(JotD) !!!