JotD / QotD Ελληνική Λίστα Ανεκδότων (JotD)


Θέμα: Ένα κάρο μαλακίες


(nil): Nefarius (avonidas(@)yahoo.gr)
Ημερομηνία: Τετ 22 Φεβ 2006 - 14:49:59 EET

Από τη "Βικιπαίδεια",την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια:

Το παρακάτω γράφτηκε στο λήμμα "μαλακία". Φυσικά, τα
σαϊνια της Βικι το διορθώσανε στο πιτς φυτίλι, αλλά
έλα που υπάρχει και το αρχείο διορθώσεων...

"Μαλακίας το ανάγνωσμα", λοιπόν. Πρόσχωμεεν:

"Η μαλακία για την Εκκλησία είναι αμαρτία-και
συγκεκριμένα για την Ορθόδοξη Εκκλησία."

Όχι που δε θάτανε...

"Σύμφωνα με τον ΚΑΝΩΝ Η' ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΝΗΣΤΕΥΤΟΥ (ΠΗΔΑΛΙΟΝ),η μαλακία επιτιμάται με 40 ημέρες
ξηροφαγία και 100 μετάνοιες καθημερινά."

Άντε μετά να σου σηκωθεί, άντε ρε μαλάκα! Σοφοί αυτοί
οι Πατέρες, τον είχανε σπουδάσει το σαδισμό...

"Στην ερμηνεία του κανόνα αναφέρεται ότι:Περί δε των
μαλακών και πόρνων απλώς λέγει ο Άγιος Μελέτιος ο
Ομολογητής, ότι κάμνουσι θυσίαν εις τον διάβολον το
σπέρμα τους, το οποίον είναι το τιμιώτερον μέρος του
σώματός των."

Έλα πάρε, πάρε, πάρεεε! Τι ψυχές και μαλακίες μας
έλεγε ο Φάουστ. Σπέρμα κύριοι! Πουλάει τρελά...

"Επίσης αναφέρεται:Εφθάσαμεν τέλος πάντων και εις την
κατάρατον μαλακίαν, ήτις την σήμερον αληθώς είναι η
κοινή και ψυχόλεθρος πανούκλα οπού φθείρει και
απολλύει τους περισσοτέρους ανθρώπους του κόσμου,και
μάλιστα τους αθλίους νέους, κατά της οποίας όσα και αν
ειπή τινάς, έχωντας σκοπόν να εκριζώση από τον κόσμον
τοιούτον φοβερόν και θεομίσητον κακόν, ποτέ δεν ήθελαν
νομισθούν μάταια και περιττά. Η μαλακία λοιπόν είναι
μία αμαρτία τόσον μισητή κοντά εις τον Θεόν, ώστε οπού
εθανάτωσε δι'αυτήν τον Αυνάν τον υιόν του Ιούδα, όστις
πρώτος έδειξε το κακόν τούτο επάνω εις την γην, από
του οποίου και η μαλακία ωνομάσθη αυνανισμός."

Ααααααα, θα την κόψω, θα την κόψω! (Τη μαλακία καλέ,
τι νομίζατε;) Τέτοιο φοβερό κακό, θεομίσητο; Ο Τσέκης
φταίει, με παρέσυρε με τις ακόλαστες ιστορίες και τις
"συμβουλές" που στέλνει. Στο πυρ, στο πυρ το εξώτερον!

"Η μαλακία, καθώς λέγει Ιωάννης ο της Κλίμακος
(λογ.ιέ.), είναι πορνεία γινομένη χωρίς άλλου σώματος,
υπό της οποίας έπεσεν ο μέγας εκείνος αναχωρητής, ο
προστάζων μεν πρότερον τους αγρίους όνους, ύστερον δε
υπό των ονάγρων διαβόλων εμπαιχθείς, περί ου,είπε τότε
ο θείος Αντώνιος, ότι στύλος μέγας έπεσε."

ΠΟΙΑΝΟΥ του 'πεσε καλέ ο στύλος;;

"Την μαλακίαν ο ίδιος Ιωάννης (λόγ. τω αυτώ) θάνατον
ονομάζει και απώλειαν πτώματος. Όθεν επειδή και η
αμαρτία αύτη συμπεριφέρεται μαζή με ημάς, πολλά
δύσκολον είναι να κάμη αποχήν από αυτήν, και να
μετανοήση όποιος μίαν φοράν πιασθή από αυτήν."

Καθότι, όπως λένε, "άμα πετύχει η μαλακία, τύφλα να
'χει το γαμήσι". Ξέρουν απ' αυτά οι ασκητές (και ο
Ασκητής συγκεκριμένα)

"Δι΄ο και ένας διδάσκαλος παρομοιάζει την μαλακίαν με
ένα μεγάλον δίκτυον του διαβόλου και άδου, με το
οποίον ετράβιξε τον κόσμον εις την απώλειαν, και
πολλοί μεν πιάνονται από αυτό, ολίγοι δε
ξεμπερδεύονται. Τι να λέγω τα πολλά; η μαλακία όχι
μόνον προξενεί ζημίαν αιώνιον εις την ψυχήν, αλλά και
ζημίαν εις την υγείαν του σώματος."

Αόόόόόματοοος! Δεν έχω τα ματάκια μου. Κόοοσμο ακούω
και κόοοσμο δε βλέπω!

"Ζημίαν αιώνιον εις την ψυχήν, διατί την υστερεί της
Βασιλείας των ουρανών, και την καταδικάζει εις την
παντοτεινήν τιμωρίαν της κολάσεως, ως λέγει ο
Παύλος.(Α' Κορινθ. ς'.9.)<<Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι,
ούτε ειτε ειδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί,
βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι>>."

Διότι ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες, όχι τις μαλακίες!

"Προξενεί και ζημίαν εις το σώμα και εις την υγείαν
του σώματος, διά τι καθώς όλοι κοινώς λέγουσιν, οι τε
παλαιοί και νεώτεροι ιατροί, οι μαλακοί είναι άθλιοι
και ελεεινοί, διά τι Α'.κιτρινίζουσι, Β'. αδυνατεί ο
στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν, Γ'.
ασθενεί η όρασίς των οφθαλμών τους, Δ'. χάνουσι την
φωνήν, Ε'. χάνουσι τον ύπνον, με κάποια ταραχώδη
ενύπνια, Η'. τρέμει το σώμα των, κ.λ.π. Τέλος πάντων
γηράσκουσιν ογλίγωρα και αποθνήσκουσι κακώς."

Απαπαπα, ράκος είμαι, γιατρέ μου, ράκος!

"Όποιος θέλει, ας αναγνώση το νεοτύπωτον 'βιβλιάριον
το περί μαλακίας', και εκεί θέλει ιδεί τας
αναριθμήτους ασθενείας και συμπτώματα που προξενεί η
αμαρτία αύτη εις τους μαλακοποιούς, κατά τας γνώμας
των φυσικών και των ιατρών. Εκεί θέλει εύρει ότι είναι
αφρονέστατοι εκείνοι οπού διά της μαλακίας και
πορνείας χάνουσι το σπέρμα των, το οποίον είναι το
βάλσαμον και η δύναμίς, και το πλέον πολύτιμον υγρόν
του σώματός των, τόσον αναγκαίον εις την ζωήν και
σύστασιν του σώματος, ώστε οπού, κατά πάντας τους
ιατρούς, ένα δράμι σπέρμα αξίζει διά σαράντα δράμια
αίμα, και η δύναμίς εκείνου είναι ισόμετρος με την
δύναμιν των τεσσαράκοντα δραμίων του αίματος."

...όπως θα διαβάσετε στα πλέον έγκυρα ιατρικά
εγχειρίδια και θα ακούσετε στα πιο πρόσφατα ιατρικά
συνέδρια. Γι' αυτό λοιπόν, για να 'χετε την υγειά σας,
και για να μη σας πάρει ο διάολος, τα χέρια έξω από
τις τσέπες, σαν καλά παιδιά...

        

        
                
___________________________________________________________
Χρησιμοποιείτε Yahoo!;
Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύματα (spam); Το Yahoo! Mail
διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών
μηνυμάτων http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr

--
Η Έβελυν (Jokes-Robot(@)ceid.upatras.gr) γράφει :
Αν δεις τραπεζίτη να πηδά από το παράθυρο, πήδα και εσύ. Έτσι θα βρεις που
είναι τα χρήματα.
			Robespierre
________________________________________________________________________
     Joke of the Day ... Ελληνική Λίστα Ανεκδότων
       https://anekdota.duckdns.org
    ___ Η JotD βγαίνει σε Ελληνικά και Greeklish ___
________________________________________________________________________

Γραφτείτε και εσείς στην Ελληνική Λίστα ανεκδότων (JotD) και στείλτε τα ανέκδοτά σας!!!

Επιστροφή στον κεντρικό κατάλογο αυτού του αρχείου