JotD / QotD Ελληνική Λίστα Κουίζ (QotD)


Θέμα: Το θείον Ελληνικόν Αλφάβητον - Στάμος Καραμούζης


From: Έβελυν (Jokes-Robot(@)ceid.upatras.gr)
Date: Πεμ 09 Μαΐ 2002 - 12:57:00 EEST

Για να δούμε ...

--Το θείον Ελληνικόν Αλφάβητον
Στάμος Καραμούζης Επιχειρησιακός σύμβουλος συστημάτων πληροφορικής (Εκδόσεις Γεωργιάδη, Αθήα 2001. (σελίδες 542)) Τα πράγματα τοις γράμμασι μεμιμημένα (Πλάτων, «Κρατύλος») ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: Δια της παρούσης ερεύνης επιχειρείται η αποκωδικοποίηση των γραμμάτων/στοιχείων του αλφαβήτου και των λέξεων της Ελλη­νικής γλώσσας, όχι υπό του φιλολογικού ή ιστορικού πρίσματος, αλλά υπ' αυτού του τεχνολογικού. Η Ελληνική γλώσσα αποτελεί ένα κολοσσιαίο επιστημονικό και τεχνολογικό επίτευγμα ανθρώπων υψίστης διανοίας, το οποίο τε­χηέντως υποκρύπτεται ή υποβαθμίζεται. Μέχρι σήμερα η Ελληνι­κή γλώσσα έχει διερευνηθεί και μελετηθεί κυρίω υπό γλωσσολό­γων, ιτορικών και φιλολόγων. Ελάιστα έχει μελετηθεί υπό τεχνικών και τεχνολόγων, προκειμένου να αναδειχθή το τεχνολογικό μεγαλείο της. Υπό το πρίσμα μιας τέτοιας ανάλυσης και μελέτης, η ανθρωπότητα θα μείνη έκθαμβη για μία ακόμη φορά, καθώς το πλήθος των τεχνολογικών πληροφοριών, οι οποίες εμπεριέχονται εντός των γραμμάτων και των λέξεων της Ελληνικής γλώσσας, είναι αμφίβολο αν μπορούν να κατανοηθούν, λόγω ελλείψεως αντιστοίχων γνώσεων. - Έκαστο γράμμα εκφράζει συγκεκριμένο ήχο και εικόνα, άρα μεταδίδει συγκεκριμένη πληροφορία. - Το όνομα κάθε γράμματος, αποκωδικοποιούμενο με βάση την προηγούμενη απόδειξη, εκφράζει την φύση εκάστου των γραμμά­των/στοιχείων. - Το σύνολο των γραμμάτων του Ελληνικού Αλφαβήτου και δια της δεδομένης σειράς την οποία κατέχουν, εκφράζουν ένα σύνο­λο πληροφοριών με πλήρη νοηματική συγκρότηση και συνέχεια, δηλ. υποκρύπτουν κάτι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντί προλόγου 2. Αφρο-Σημιτισμός ή Νέγρο-Εβραϊσμός 3. Οι Ινδοευρωπαίοι 4. Ινδοευρωπαϊκή Ομογλωσσία και Ομοεθνία 5. Σαρακατσάνοι 6. Το Ελληνικόν Αλφάβητον 7. Η τεχνολογική προσέγγιση 8. Τι μάς λέγει η Κυβερνητική 9. Οι διαδοχικοί πολιτισμοί 10. Η απώλεια της επαφής με την φύση 11. Γλώσσα και Πληροφορία 12. Τοις γράμμασι μεμιμημένα 13. Η φθογγογένεση και τα γράμματα 14. Πυθαγόρας, ο Μέγας Διδάσκαλος 15. Πυθαγόρας και Ελληνικόν Αλφάβητον 16. Τρόπος κατασκευής του γεωμετρικού προτύπου 17. Το άστρο της Βεργίνας 18. Ιερά Τετρακτύς 19. Η διπλή Ιερά Τετρακτύς 20. Η τρίτη κίνηση της Γης 21. Το θεώρημα της Χρυσής Τομής 22. Η επίπεδος πολυγωνική σπίρα του Πυθαγόρου 23. Η Πυθαγόρειος επίπεδος πολυγωνική σπείρα (σχέδιο) 24. Γιατί ο Θεόδωρος σταμάτησε στην τετρ. ρίζα του 17 25. Κύκλος συγκέντρωσης των χρυσών τομών της Τετρακτύος 26. Εμπεδοκλής και Κυβερνητική 27. Τι είναι όμως Κυβερνητική; 28. Ο Σφαίρος του Εμπεδοκλέους 29. Ο Σφαίρος του Εμπεδοκλέους (σχέδιο) 30. Ανακεφαλαίωση 31. Το δωδεκάεδρον ως αριθμός του σύμπαντος 32. Λεπτομέρεια του δωδεκαέδρου 33. Πυθαγόρας και LAO TSEU 34. THAI CUC 35. Το δωδεκάεδρον ως αριθμός του σύμπαντος / THAI CUC 36. THAI CUC - YI KINH 37. Τα γράμματα και η σημασία τους 38. Διαμόρφωση κατταξης των γραμμάτων 39. Πίνακας διαμόρφωσης κατάταξης των γραμμάτων 40. Γεωμετρικά πρότυπα των γραμμάτων 41. Η μέθοδος 42. Τκμηρίωση 43. Άλφα 44. Βήτ 45. Γάμμα 46. Δέλτα 47. Έψιλον 48. Περί του εν Δελφοίς Ε 49. Δίγαμμα 50. Ζήτα 51. Ήτα 52. Θήτα 53. Ιώτα 54. Κάππα 55. Λάμβδα 56. Μυ 57. Νυ 58. Ξυ 59. Όμικρον 60. Πι 61. Ρω 62. Σίγμα 63. Ταυ 64. Ύψιλον 65. Φι 66. Xι 67. Ψι 68. Ωμέγα 69. Αποκωδικοποίηση των γραμμάτων 70. Τα γράμματα αποκαλύπτουν την σημασία τους 71. Το υποκρυπτόμενο νόημα του Ελληνικού Αλφαβήτου Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ [σελ. 69] Σεβαστέ αναγώστη, άραγε, έχεις ποτέ σκεφθεί, έχεις ποτέ διερωτηθεί: 1. Γιατί τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου έχουν το σχήμα αυτό το όποιο έχουν; Ήταν δυνατό να είχαν άλλο σχήμα, διαφορετικό; 2. Γιατί τα ονομάζουμε με αυτά τα ονόματα; π.χ. Άλφα, Βήτα, Δέλτα, κ.λπ. Ήταν δυνατόν να ονομάζονταν με άλλα ονόματα; 3. Το σύμβολο π.χ. Δ, μπορούμε να το ονομάσουμε Κάππα, και γιατί Ναι ή Όχι; 4. ΤΗταν δυνατόν τα γράμματα να είχαν άλλη σειρά εντός του αλφαβήτου, διαφορετική απ' αυτή την οποία έχουν; Σ' αυτά και πολλά άλλα παρόμοια ερωτήματα στοχεύει να απάντηση αυτή ή έρευνα. Η μελέτη της Ελληνικής γλώσσας μάς αποκαλύπτει ότι, σε καμμία περίπτωση, δεν είναι γλώσσα συμβατική. Δεν είναι απλώς γλώσσα φυσική, είναι κυρίως γλώσσα μαθηματκή, επιστημονική, τεχνολογική. Η αυστηρή μαθηματική της πειθαρχία, η θαυμαστή αρθρωτή δομή της, ο εκπληκτικός αναπλαστικός μηχανισμός της και η ασύγκριτη ικανότητα της δημιουργίας παραγώγων, είναι χαρακτηριστικά μοναδικά. Και ασφαλώς γεννάται ένα μέγα ερώτημα. Πώς η Ελληνική γλώσσα απέκτησε αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν τα συναντάς στις άλλες γλώσσες; Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία δθηκαν στην Ελληνική Γλώσσα από προικισμένους και θείους επιστήμονες, άγνωστου σ' εμάς σήμερα επιπέδου. Απτελεί δε ακράδανη πεποίθηση μου, ότι το σύνολον της Ελληνικής γραμματείας, πρέπει να αναλυθή εκ νέου, να μελετηθή εκ νέου, αλλ' όχι από Φιλόλογους, Ιστορικούς, Αρχαιολόγους και Γλωσσολόγους, αλλά από Μηχανικούς, Μαθηματικούς, Φυσικούς, Αστρονόμους και εν γένει επιστήμονες πέραν των κλασσικών ειδικοτήτων, ή, εν πάσει περιπτώσει, από μεικτές ομάδες επιστημόνων. Όπως θα δούμε κατά την πορεία αυτής της έρευνας, οι λέξεις της Ελληνικής γλώσσας, δεν είναι συμβατικές όπως ισχυρίζεται η σύγχρονη γλωσσολογία, δεν είναι δηλ. τυχαίες, αλλά είναι αυτές οι οποίες δηλώνουν και εκφάζουν την ουσία της έννιας την οποία περιγράφουν. Όλες οι λέξεις της Ελληνικής γλώσσας, αποτελούν ακροστοιχίδες εννοιών οι οποίες εμπεριέχονται και εκφράζονται με τις λέξεις. Προκειμένου αυτό να γίνη κατανοητό θα δώσω δύο σύγχρονα παραδείγματα. Π.χ. η λέξη ΔΕΗ αποτελεί ακροστοιχίδα των λέξεων Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ενώ η λέξη ΟΤΕ, αποτελεί ακροστοιχίδα των λέξεων Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Κατά την ίδια ακριβώς έννοια, όλες οι λέξεις της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, αποτελούν ακροστοιχίδες εννοιών, οι οποίες, όταν αποκωδικοποιηθούν, μάς αποκαλύπτουν πλήρως αυτό το οποίο περιγράφουν με την μέγιστη ακρίβεια. Συνεπώς, η τοποθέτηση των γραμμάτων στην σειρά, σε μία λέξη, είναι αυστηρώς προκαθορισμένη, προκειμένου να εκφράση την ουσία του όντος. Τούτο σημαίνει ότι, εάν αλλάξουμε την θέσι των γραμμάτων μέσα σε μία λέξη, τότε, αποκωδικοποιώντας την λέξη αυτή λαμβάνουμε άλλη ερμηνεία, διαφορετική απ' αυτή την οποία εκφράζει η λέξη. Αυτό ασφαλώς αποδεικνύει και την τελεολογική σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου, δηλ. την σχέση αιτίας και αιτιατού, σ' όλες τις λέξεις της Ελληνικής γλώσσας, και κατά συνέπεια οι ισχυρισμοί της συμβατικής γλωσσολογίας δεν έχουν εφαρμογή στην Ελληνική γλώσσα. Η συλλογιστική όμως αυτή μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάθε ένα γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου εμπεριέχει κωδικοποιημένες πληροφορίες τις οποίες μεταφέρει υπό μορφή ήχου, δηλ. προφοράς του γράμματος, αλλά και συνδεδεμένης με αυτό εικό­νας, δηλ. σχήματος του γράμματος. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο λέγω είναι ότι, το σύμβολο Α δεν μπορούμε να το ονομάσουμε Κάππα, διότι τόσο το σχήμα του, όσο και το όνομά του, Άλφα, εμπεριέχυν κωδικοποιημένες τις πληρο­φορίες εείνες, τις οποίες εάν αποκωδικοποιήσουμε, μάς αποκαλύπτουν γιατί το γράμμα Α έχει αυτό το σχήμα και γιατί το ονομάζουμε Άλφα. Το ίδιο βεβαίως ισχύει για όλα τα γράμματα του Ελληνικού Αλφαβήτου. Αυτές λοιπόν τις πληροφορίες, οι όποιες κρύπτονται εντός των γραμμάτων του θείου Ελληνικού αλφαβήτου, θα αποκαλύψουμε κατά την διάρκεια αυτής της έρευνας. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να εξετάση το φαινόμενο της Ελληνκής γλώσσας, όχι κάτω από το Ιστορικό ή Φιλολογικό πρίσμα, αλλά κάτω από το καθαρά Τεχνολογικό και συγκεκρι­μένα κάτω από το πρίσμα των σύγχρονων κλάδων επιστήμης της Κυβερνητικής και της Πληροφορικής. Στις εργασίες τους, οι διακεκριμένοι Έλληνες μελετητές, Κ. Πλεύρης («Το Ελληνικόν Αλφάβητον»), Η.Λ. Τσατσόμοιρος («Ιστορία Γενέσεως της Ελληνικής Γλώσσης»), Α.Φ. Χαλάς («Το εις το Ελληνικόν Αλφάβητον και το Σύμπαν υπολανθάνον Μυστήριον ή περί Επιστήμης»), Άννα Νοταρά («Το Ετυμολογικόν το Μέγα», Βενετία 1499), εκάλυψαν πλήρως την Φιλολογική και Ιστορική πλευρά. Ο περιορισμός όμως της διερεύνησης της Ελληνικής γλώσσας στα δύο πάρα πάνω πεδία, τής αποστερεί τον χαρατηρισμό του «Κουφαίου Τεχνολογικού πιτεύγματος όλων των εποχών». Πρόκειται περί ενός ασύγκριτου Τεχνολογικού επιτεύγματος και εφαρμογής της Θεωρίας της Πληροφορίας, την οποία οι σύγχρονοι επιστήμονες πιστεύουν ότι ανεκάλυψαν και αισθά­νονται ιδιαίτερα υπερήφανοι, διότι με αυτή ανέπτυξαν την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τις αρχές της θεωρίας της πληροφορίας, τις όποιες οι πανάρχαιοι Έλληνες εγνώριζαν πολύ καλά, τις εφήρμοσαν με έξοχο τρόπο προκειμένου να δημιουργήσουν το μοναδικό επικοινωνιακό μέσο, τον «Έλληνα λόγον», γραπτό και προφορικό. Οι Έλληνες βασιζόμενοι κατά κύριο λόγο στους φυσικούς ήχους αλλά και εικόνες (νοηματικούς φθόγγους), κατέγραψαν τις πληροφορίες τις οποίες το περιβάλλον τούς μετέδιδε και με αυτές δημιουργούσαν απλούς αλλά και συνθέτους φθόγγους, (γράμματα και λέξεις), οι οποίοι εμπεριείχαν ακέραιη την μεταδιδόμενη πληροφορία. Με την εφαρμογή των αρχών της Θεωρίας της Πληροφορίας, τόσο κατά την εξέλιξη του προφορικού λόγου όσο και του γραπτού, εδημιούργησαν το κορυφαίο επίτευγμα της ανθρώπινης διάνοιας, τον «Έλληνα λόγον» και την Μητέρα όλων των γλωσσών, την «Ελληνική Γλώσσα. Γνώσεις πανάρχαιες, μεταφέρονται κωδικοποιημένες εντός της Ελληνικής γλώσσας. [...] Τα γράμματα / στοιχεία του Ελληνικού αλφαβήτου τα ονομά­ζουμε με συγκεκριμένα ονόματα π.χ. Άλφα, Βήτα, Γάμμα κ.λπ. Τόσο όμως τα ονόματα τα οποία φέρουν τα γράμματα, όσο και η σειρά, η θέσις την οποία κατέχουν εντός του Αλφαβήτου, δεν είναι τυχαία ή συμβατική, αλλά αντιθέτως, είναι αυστηρώς προκαθορισμένη. Τα μεν ονόματα των γραμμάτων / στοιχείων όπως θα δούμε, αποκαλύπτουν την φύση καθ’ ενός απ’ αυτά, αλλά και η θέση την οποίαν κατέχουν εντός του Αλφαβήτου δεν μπορεί να είαι διαφορετική. Το Ελληνικό Αλφάβητο, αποκωδικοποιούμενον, εκφράζει την επαναλαμβανόμενη πορεία του Ελληνικού γένους και της δημιουργίας των αλλεπάλληλων πολιτισμών του. Συνεπώς, η θέση κάθε γράμματος μεταφέρει συγκεκριμένη πληροφορία και γι’ αυτό δεν μπορεί να είναι διαφορετική απ’ αυτή την οποία κατέχει, δηλ. το Κάππα π.χ., το 10ον στοιχείον του Ελληνικού Αλφαβήτου, δεν είναι δυνατό να τοποθετηθή στην 4η ή 14η θέση (αυτή του Δ ή του Ξ), διότι θα μετέδιδε εντελώς λανθασμένη πληροφορία. Ομοίως τα ονόματα των γραμμάτων / στοιχείων του Ελληνικού Αλφαβήτου είναι αυτά, διότι με αυά μεταδίδεται η εμπεριεχόμενη πληρο­φορία για την φύση του γράμματος / στοιχείου, ενώ μία συμβα­τική ονομασία δεν θα μετέδιδε την παραμικρή πληροφορία. Όλα τα ανωτέρω αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια. Η μέθοδος η οποία ακολουθείται στην παρούσα έρευνα είναι αυτή της διερεύνησης, ανάλυσης, καταγραφής και απόδειξης των υποθέσεων ή ισχυρισμών, δηλ. η μέθοδος της Επιστήμης. ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ [σελ. 530] Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των γραμμάτων / στοιχείων του Ελληνικού αλφαβήτου, παραθέτω την αποκωδικο­οίηση ενός εάστου εξ αυτών. Με την αποκωδικοποίηση αυτή, ο αναγνώστης μπορεί να αντιληφθή το μεγαλείο της Ελληνικής γλώσσας, όπως και το πλήθος των πληροφοριών, τις οποίες μεταδίδει εν έκαστον των γραμμάτων / στοιχείων, ως νοηματικός φθόγγος. Καθίσταται προφανές ότι άπαντα τα γράμματα / στοι­χεία του Ελληνικού αλφαβήτου, στοιχιζόμενα εντός των λέξεων, αποτελούν ακροστοιχίδες, οι οποίες μεταδίδουν πλήρη και ακέραια την πληροφορία, ως ήχος και εικόνα, περί της ουσίας αυτού το οποίο περιγράφουν. Αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης ότι η Ελληνική γλώσσα αποτελεί έα κολοσσιαίο επιστημονικό και εχνολογικό επίτευγμα, ανθρώ­πων υψίστης διανοίας, και το οποίο τεχνηέντως υποκρύπτεται ή υποβαθμίζεται. Μέχρι σήμερα η Ελληνική γλώσσα έχει διερευ­νηθεί και μελετηθεί κυρίως υπό γλωσσολόγων, ιστορικών και φιλολόγων. Ελάχιστα έχει μελετηθεί υπό τεχνικών και τεχνο­λόγων, προκειμένου να αναδειχθή το τεχνολογικό μεγαλείο της. Υπό το πρίσμα μιας τέτοιας ανάλυσης και μελέτης, η ανθρωπότ­ητα θα μείνη έκθαμβη για μία ακόμη φορά, καθώς το πλήθος των τεχνολογικών πληροφοριών, οι οποίες εμπεριέχονται εντός των γραμμάτων και των λξεων της Εληνικής γλώσσας, είναι αμφίβολο αν μπορούν να κατανοηθούν λόγω ελλείψεως αντι­στοίχων γνώσεων. ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ [σελ. 531] «διανοίας εν φωνήι ώσπερ είδωλον» (Πλάτων, «Σοφιστής») Α, α = Άλφα, φωνήεν, ήχος παραγόμενος υπό του ανθρώπου, το 1ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο α'=1, ,α=1.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία την οποία μεταδίδει: Α = αρχή Λ = λύγος Φ = φωνή Α = άνθρωπος Αρχή της άναρθρης φωνής (οιλίας) του ανθρώπου. Κύριες έννοιες: Άνω, Αρχή, Άνθρωπος, Αήρ Β, β = Βήτα, σύμφωνο, φυσικός ήχος, το 2ο σοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο β'=2, ,β=2.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία την οποία μεταδίδει: Β = βοή Η = μεγάλη ισχύς Τ = τύπτω Α = αρχή Η βοή μεγάλης ισχύος (είναι) η πλήττουσα αρχή. Κύριες έννοιες: Βοή, Βάθος, Βία, Βάραθρον, Βροντή Γ, γ = Γάμμα, σύμφωνο, ήχος δραστηριότητας, το 3ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο γ'=3, ,γ=3.000 και ή κωδικοποιημένη πληροφορία την οποία μεταδίδει: Γ = γραφή Α = αρχή Μ = μήτηρ Μ = μανθάνω Α = άνρωπος Γραφής αρχή η υπό της μητρός μάθησις του ανθρώπου. Κύριες έννοιες: Χαράσσω, Γαία, Γραφή Δ, δ = Δέλτα, σύφωνο, φυσικός ήχος, το 4ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο δ'=4, ,δ=4.000 και ή κωδικοποιημένη πληροφορία την οποία μεταδίδει: Δ = δούπος Ε = ελαύνω Λ = λάας Τ = τύπτω Α = αρχή Ο γδούπος κατρακυλούντων βράχων (είναι) η πλήττουσα αρχή. Κύριες έννοιες: Δούπος, Δύναμις, Δονέω, Δράσις, Διάνοια Ε, ε = Έψιλον, φωνήεν, ήχος παραγόμενος υπό του ανθρώπου, το 5ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο ε'=5, ,ε=5.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία την οποία μεταδίδει: Ε = ελαύνω Εξωθώ. Κύριες έννοιες: Εξωθώ, Ελαύνω Ζ, ζ = ΣΔ = Ζήτα, σύφωνο, ήχο δραστηριότητας, το 6ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο ζ'=7, ,ζ=7.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία πού μάς μεταδίδει: Ζ = Ζεύξις δυνάμεων Η = ήλιος Τ = τύπτω Α = αρχή Η σύζευξις δυνάμεων (ΣΔ) του ηλίου (είναι) η πλήττουσα αρχή. Κύριες έννοιες: Ζεύξις, Ζέω, Ζωή Η, η = Ήτα, φωνήεν, ήχος παραγόμενος υπό του ανθρώπου, το 7ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό στοιχείο η'=8, ,η=8.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδι: Η = ήλιος Τ = τύπτω Α = Αρχή Η ηλιακή ισχύς (είναι) η πλήττουσα αρχή. Κύριες έννοιες: Ήλιος, Ήρως Θ, θ = Θήτ, σύμφωνο, φυσικός ήχος, το 8ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο θ'=9, ,θ=9.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Θ = θρόος Η = μεγάλη ισχύς Τ = τύπτω Α = αρχή Ο θόρυβος μεγάλης ισχύος (είναι) η πλήττουσα αρχή. Κύριες έννοιες: Θάω, Θέω, Θεός, Θοός, Θρόος ή Θρους Ι, ι = Ιώτα, φωνήεν, ήχος παραγόμενος υπό του ανθρώπου, το 9ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο ι'=10, ,ι=10.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μά μεταδίδει: Ι = ις Ω = ευρύτερος χώρος Τ = τύπτω Α = αρχή Η ακτίς εξ ωρανού (είναι) η πλήττουσα αρχή. Κύριες ένοιες: Ις, Ίσχω, Ίκ, Ιά, Ιός Κ, κ = Κάππα, σύμφωνο, ήχος δραστηριότητας, το 10ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο κ'=20, κ=20.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Κ = κόπτω Α = άνθρωπος Π = πλήσσω Π = πλήσσω Α = αρχή Κόπτει ο άνθρωπος πολλαπλώς πλήσσων ως αρχή. Κύριες έννοιες: Κόπτω, Κρώζω, Κιρκόω, Κτυπέω, Κτύπος Λ, λ = Λάβδα, σύμφωνο, φυσικός ήχος, το 11ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό στοιχείο λ'=30, ,λ=30.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Λ = λύγος Α = άνθρωπος Β = βία Δ = δύναμις Α = αρχή Λυγίζι ο άνρωπος με την βία αι δύναμη ως αρχή. Κύριες έννοιες: Λύγος, Λάλος, Λόγος Μ, μ = Μυ, σύμφωνο, ήχος δραστηριότητας, το 12ο στοιχείο του Ελληνικού
Το θείον Ελληνικόν Αλφάβητον
αλφαβήτου. Ως αριθμητικό στοιχείο μ'=40, ,μ=40.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Μ = μήτρα Υ = κοιλότης Της μήτρας η κοιλότητα. Κύριες έννοιες: Μήτρα, Μήτηρ, Μόγος, Μάθησις, Μύω Ν, ν = Νυ, σύμφωνο, ήχος παραγόμενος υπό του ανθρώπου, ήχος δραστηριότητας, το 13ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό στοιχείο ν'=50, ,ν=50.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Ν = Νινίον Υ = κιλότης Νινίον εντός κοιλότητας (μήτρας). Κύριες έννοιες: Νινίον, Νηδύς, Ναίω, Νοώ Ξ, ξ = ΚΣΙ = ΞΙ, σύμφωνο, ήχος δραστηριότητας, το 14ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό στοιχείο ξ'=60, ξ=60.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία πού μάς μεταδίδει: Ξ = ξύω (ΚΣ) Ι = ισχύς Ξέσεως (κτυπώ + σείω) ισχύς. Κύριες έννοιες: Ξύω, Ξύλον, Ξύνος, Ξανθός. Ο, ο = Όμικρον, φωνήεν, ήχος παραγόμενος υπό του ανθρώπου, το 15ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό στοιχείο ο'=70, ,ο=70.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Ο = οπή Οπή. Κύριες ένοιες: Οψ, Οπή, ίκος (Χώρος), Όμμα, Όψις, Οφθαλμός Π, π = Πι, σύμφωνο, ήχος δραστηριότητας, το 16ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό στοιχείο π'=80, ,π=80.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Π = πνοή Ι = ισχύς Πνέω ισχυρώς. Κύριες έννοιες: Πύλη, Πνοή, Πνεύμα, Πάλλω, Πλήσσω Ρ, ρ = Ρω, σύμφωνο, φυσικός ήχος, το 17ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό στοιχείο ρ'=100, ,ρ=100.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Ρ = Ροή = ευρύτερος χώρος Ροή εν γένει. Κύριες έννοιες: Ροή, Ροπή, Ρυθμός, Ρήγμα Σ, σ = Σίγμα, σύμφωνο, φυσικός χος, το 18ο στοχείο του Ελλη­νικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο σ'=200, ,σ=200.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Σ = σείω Ι = ισχύς Γ = χαράσσω Μ = μίμησις Α = αρχή Την σείουσα ισχυρώς και χαράσσουσα μιμείται αρχήν. Κύριες έννοιες: Σείω (παλινδρομώ), Σίζω, Σχίζω, Στίζω Τ, τ = Ταυ, σύμφωνο, ήχος δραστηριότητας, το 19ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο τ'=300, ,τ=300.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Τ = τύπτω Α = άνθρωπος Υ = κοιλότης Τύπτων ο άνθρωπος κοιλαίνει. Κύριες έννοιες: Τύπτω, Τύπος, Τυπόω, Τέχνη Υ, υ = Ύψλον, φωνήεν, χος παραγόμενος υπό του άνθρωπου, το 20ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο υ'=400, ,υ=400.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Υ = υετός Βροχή, υγρό γενικώς. Κύριες έννοιες: Υγρόν, Ύδωρ, Ύω, Υετός Φ, φ = ΠΗΙ = Φι, σύμφωνο, ήχος δραστηριότητας, το 21ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο φ'=500, ,φ=500.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Φ = φυσάω (ΠΗ) Ι = ισχύς Φυσάω με δύναμη. Κύριες έννιες: Φυσάω, Φάος, Φως, Φωνή, Φωνέω Χ, χ = ΚΗΙ = Χι, σύμφωνο, ήχος δραστηριότητας, το 22ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβτου. Ως αριθμητικό σημείο χ'=600, ,χ=600.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Χ = χαράσσω (ΚΗ) Ι = ισχύς Χαράξεως ισχύς. Κύριες έννοιες: Χάσμα, Χαράσσω, Χαρά, Χιάζω, Χρόνος Ψ, ψ = ΠΣΙ = Ψι, σύμφωνο, ήχος δραστηριότητας, το 23ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο ψ'=700, ,ψ=700.000 και η κωδικοποιημένη πληροφορία που μάς μεταδίδει: Ψ = ψύχος (ΠΣ) Ι = ισχύς Ψύχους (πνοή + συρίζω) ισχύς. Κύριες έννοιες: Ψύχος, Ψυχή, Ψυχρός Ω, ω = ΟΟ = Ωμέγα, φωνήεν, το 24ο στοιχείο του Ελληνικού αλφαβήτου. Ως αριθμητικό σημείο ω'=800, ,ω=800.000 και η κωδικοποιημένη πληρφορία που μάς μεταδίδει: Ω = Ωρανός (ΟΟ) Ευρύτερος χώρος. Κύριες έννοιες: Ωκύς, Ωκεανός, Ωρανός ΓΓ = F = Δίγαμμα. Αντεκατεστάθη αργότερον υπό του ς. /_ / (κεραυνός) = ς = στ = Στίγμα. Ως αριθμητικό σημείο ς'=6, ,ς=6.000. Q = Qόππα. Ως αριθμητικό σημείο Q'=90, ,Q=90.000. _ _ //) = Σαμπί. Ως αριθμητικό στοιχείο //)'=900, ,.=900.000. ΤΟ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ [σελ. 538] Μετά την ανάλυση όλων των γραμμάτων / στοιχείων του Ελληνικού αλφαβήτου αι την αποκάλυψη του αρχέγονου ήχου και εικόνας, τα οποία είναι κωδικοποιημένα εντός αυτών, παραθτω παραπλεύρως πίνακα με την συνολική αποκωδικοποίηση του Αλφαβήτου και του υποκρυπτόμενου εντός αυτού νοήματος. Με αυτόν τον πίνακα ολοκληρώνεται η παρούσα εργασία και αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά ότι: τα γράμματα / στοιχεία του Ελληνικού αλφαβήτου έχουν πλήρη σχέση αιτίας και αιτιατού, σημαίνοντος και σημαινομένου, και ότι, εν τέλει, η συμβατική γλωσσολογία είναι μία ανοησία. Α ....ΑΝΘΡΩΠΟΣ .....Ο Άνθρωπος Β ....ΒΟΗ .....από την Βοή Γ ....ΓΡΑΦΩ .....που χαράζει Γραμμές στην γη Δ ....ΔΟΥΠΟΣ .....με Δούπο, Ε ....ΕΛΑΥΝΩ .....Ελαύνεται (εκδιώκεται). Ζ ....ΖΕΥΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ .....Η Ζεύξη των Δυνάμεων Η ....ΗΛΙΟΣ .....του Ηλίου Θ ....ΘΑΩ .....που Θάει (παρατηρεί), τον υποχρεώνουν Ι ....ΙΚΩ .....να φθάση σε άλλα μέρη (Ίκω), Κ ....ΚΥΚΛΟΣ .....διαγράφοντας Κύκλο. Λ ....ΛΟΓΟΣ .....Ο Λόγος του (γλώσσα) Μ ....ΜΗΤΗΡ .....ο Μητρικός Ν ....ΝΟΩ .....γίνεται Νοητός Ξ ....ΞΕΝΟΣ .....σε Ξένα Ο ....ΟΡΙΟ .....Όρια (τόπους). Π ....ΠΝΕΥΜΑ .....Το Πνεύμα του Ρ ....ΡΟΗ .....από την κοσμική Ροή Σ ....ΣΕΙΩ .....Σείεται, Τ ....ΤΕΧΝΗ .....και με την Τέχνη Υ ....ΥΔΩΡ .....σαν το Ύδωρ, Φ ....ΦΩΣ .....με Φως Χ ....ΧΑΡΑ .....και Χαρά Ψ ....ΨΥΧΗ .....την Ψυχή του Ω ....ΩΡΑΝΟΣ .....και τον Ωρανό (σύμπαν) πλημρίζει. _______________________________________________________________ Quiz of the Day ... Ελληνική Λίστα με σπαζοκεφαλιές https://anekdota.duckdns.org ___ Η QotD βγαίνει σε Ελληνικά και Greeklish ___ _______________________________________________________________

Γραφτείτε και εσείς στην Ελληνική Λίστα με σπαζοκεφαλιές (QotD) και στείλτε τα κουίζ σας!!!

Επιστροφή στον κεντρικό κατάλογο αυτού του αρχείου